بلکاپوشش سلولزی جایگزین

بلکاپوشش سلولزی جایگزین

بلکاپوشش سلولزی جایگزین رنگ پلاستیک ورنگ روغن وکاغذدیواری باکیفیت بالاتر وقیمت مناسب تراجرا..برروی تمام سطوح مانند:گج خاک.کاشی.سیمان.گج.کنیتکس.رنگ روغن .رنگ پلاستیک:بلکابهترین پوشش به دلایل زیر.۱اجرای سریع:۲:ریختوپاش وکثیف کاری ندارد:۳:نیازی به جمع کردن وسایل ندارد:۴:رنگ بندی متنوع ونامحدودبرای ایجادنشاط وجذابیت درمحیط۵:عایق بسیارعالی برای عایق صوت وگرما۶:بلکا بهترین پوشش برای رفع خرابی ها وکثیفی ها وترک های سقف […]