سلومیکس

سلومیکس

سلومیکس پوششی است که از سلولز طبیعی تشکیل شده ودارای تنوع رنگی نامحدود بو ده ودر کل به دو دسته پالپی ساده و ابریشمی تقسیم می شود مت بلکا قیمت رومالین فروش بلکا آموزش بلکا کاری فامالین خدمات بلکا آموزش بلکا بلکا خرید بلکا ارزانترین بلکا کاتالوگ بلکا رنگ بلکا رومالین بلکا کاری فیلم اجرای […]

اجرای بلکا

اجرای بلکا

ازآنجاکه خمیر اجرای بلکا توسط آب ایجاد می‌شود. می‌تواند مواد قابل حل در آب موجود در زیرسازی را حل کند.